Konference 2021

Nová metoda v sociálních službách
Efektivní způsob přístupu k rodinným pečujícím

21. 10. 2021
od 9:00 hodin

Staroměstská radnice - sál Architektů
Staroměstské nám. 1, Praha 1

Odborná konference se zaměřuje na nové přístupy a metody podpory neformálně pečujících. Přednášející nabídnou ucelený koncept práce ve prospěch nejen pečujících. Představí také možnosti systému využitelného v budoucnu. Ten nabízí inovativní přístup z hlediska potvrzení metody rodinného průvodce. Tato metoda, založená na podpoře multidisciplinárního týmu, se za posledních šest let ukazuje jako velmi úspěšná.
Další přednášející odborníci se věnují problematice z hlediska ekonomických nákladů Alzheimerovy choroby, včasné diagnostiky různých typů demence, jak vyhledávat neformálně pečující nebo jak z pohledu pojišťoven přistoupit k možnostem podpory dlouhodobé péče. Zažijete také ukázku práce klinického farmaceuta patřícího do multidisciplinárního týmu.

doc. Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD. – Institut managementu zdravotních služeb, Fakulta managementu VŠE v Praze

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. – přednostka kliniky KIGPL, FN Bohunice LF MU

Mgr. Petr Mach – vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Kolín

Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora Pardubic

Jitka Zachariášová – zakladatelka a ředitelka organizace A DOMA

Ing. Vladimír Bezděk – předseda představenstva ve společnosti AVANT investiční společnost, člen NERV

Kapacita akce je omezena, proto neváhejte s přihlášením. Uzávěrka přihlášek – 15. 9. 2021.
Akce je pro Vás zcela ZDARMA. Občerstvení během celé konference zajištěno. Samozřejmostí bude také potvrzení o absolvování konference v rámci povinného vzdělávání v oboru.
Záštitu nad celou konferencí převzala paní Mgr. Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví hl. města Prahy.

 

 

Program konference

09:00 – 09:10   zahájení konference, představení organizace A DOMA a partnera ČAP

09:10 – 09:20   úvodní slovo paní Mgr. Mileny Johnové, radní Magistrátu hl. města Prahy

09:20 – 10:00   Case management v českém podání. Metoda práce rodinného průvodce, který provází pečující osobu

                          v domácím prostředí rodiny     Jitka Zachariášová

10:00 – 10:30    Pečující – kde jsou a jak je najít?     Mgr. Petr Mach

10:30 – 11:00    coffee break

11:00 – 11:30    Pohled municipality na řešení problematiky rodinných pečujících a podpory, kterou mohou od systému

                          očekávat        Mgr. Jakub Rychtecký

11:30 – 12:00    Časnější diagnostika kognitivních poruch přináší pozitiva i rizika     

                           prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc

12:00 – 12:30    Ekonomické náklady Alzheimerovy choroby v ČR s důrazem na náklady rodiny a neformálně pečujících

                          doc. Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD.

12:30 – 13:30    lunch

13:30 – 14:00    Dlouhodobá péče – jak může pomoci dobrovolné komerční pojištění?        Ing. Vladimír Bezděk

14:00 – 14:30    Klinický farmaceut – komplexní přístup při řešení lékových problémů      PharmDr. Jana Křížková

14:30 – 14:45    závěr konference

Anotace vystupujících

Jitka Zachariášová

Case management v českém podání. Metoda práce rodinného průvodce, který provází pečující osobu v domácím prostředí rodiny

Za poslední roky jsem tento koncept vyzkoušela ve stovkách rodin a vždy se setkal s pozitivním ohlasem. Ocenění si získal rodinný průvodce, který má zájem nabízet a konstruovat s pečující osobou možná řešení a ví kde hledat východisko. Ten má za sebou multidisciplinární tým, který následně do „hloubky“ zodpovídá otázky pečujících. Tato podpora není o sdělování informací, ale skutečné a faktické/praktické pomoci. Pečování má celý evoluční cyklus podle změny, které jsou z hlediska vývoje onemocnění opečovávaného, zdravotního stavu pečující osoby, ale i z ekonomického a rodinného rozvoje situace. Průběžná setkání s rodinným průvodcem, který již zná detailně „celou anamnézu“ problému je neocenitelným zdrojem pomoci pečující osobě.

 

Petr Mach

Pečující – kde jsou a jak je najít?

Najít lidi pečující o blízkého může být někdy oříškem. Vodítkem však jsou různé „služby“ a úřady s agendami. Díky jejich propojením a spolupráci lze nastavit funkční systém identifikace neformálně pečujících. A jednotlivé možnosti si představíme.

 

 

Jakub Rychtecký

Pohled municipality na řešení problematiky rodinných pečujících a podpory, kterou mohou od systému očekávat

 

Hana Matějovská Kubešová

Časnější diagnostika kognitivních poruch přináší pozitiva i rizika

Snižování kognitivního výkonu s postupujícím věkem je stále mnohdy považováno za běžný doprovodný jev stárnutí. Stále jasněji se však ukazuje, že časné odhalení problému a časná intervence významným způsobem pozitivně ovlivňuje průběh choroby u samotného, ale také zlepšuje zapojení rodiny či dalších neformálních pečujících. Naproti tomu diagnostika demence ve fázi závažných poruch chování je v současné době považována za diagnostiku pozdní s podstatně nižší šancí efektivního ovlivnění průběhu choroby, ale také narušených vazeb a stigmatizace okolí. Co je postdiagnostická podpora nemocného i jeho blízkých v podobě zajištění adekvátních informací, analýzy rodinné situace a vyplývajících potřeb současných i budoucích.

 

Peter Pažitný

Ekonomické náklady Alzheimerovy choroby v ČR s důrazem na náklady rodiny a neformálně pečujících

Vysvětlení metodiky výpočtu ekonomických nákladů na Alzheimerovu chorobu v ČR a prezentace výsledků za okruhy: zdravotní systém, sociální systém, rodina. Zároveň bude zdůrazněna role rodinného průvodce a jeho potenciální dopady na ekonomické náklady všech tří okruhů.

 

Vladimír Bezděk

Dlouhodobá péče – jak může pomoci dobrovolné komerční pojištění?

Příspěvek bude zaměřen na výsledky činnosti odborné skupiny působící na půdě České asociace pojišťoven (ČAP), která je zaměřena na oblast dlouhodobé péče. Předmětem zájmu je analýza stávajícího systému fungování a financování dlouhodobé péče a projekce vývoje do budoucna s ohledem na stárnutí české populace. Zkoumány byly i názory veřejnosti na problematiku dlouhodobé péče a možnost zapojení soukromého dobrovolného pojištění do financování těchto služeb. V neposlední řadě byly provedeny rámcové kalkulace různých variant takového finančního produktu, které potvrdily, že produkt může být cenově dostupný podstatné části české populace.

 

Jana Křížková

Klinický farmaceut-komplexní přístup při řešení lékových problémů   

Objasníme pozici klinického farmaceuta i jeho práci jak s neformálně pečujícími, tak i opečovávanými. Vysvětlí nejčastější problémy při užívání léků. Ukáže, že léky nejsou jen o interakcích. Jsou také o nežádoucích účincích medikace v kombinaci s volně prodejnými léky.

Chcete-li získat další informace, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu pr@a-doma.cz, nebo telefonicky na čísle 776 075 777.