Snažíme se zapojovat i do dalších projektů, které nám dávají smysl, rozvíjejí dále naše portfolio služeb nebo prohlubují znalosti našich pracovníků a pracovnic. Naší filozofií je ne množství, ale kvalita a smysluplnost. Zde naleznete výčet aktuálních projektů.

NOVA

Od 1. 6. 2020 realizujeme projekt NOVA, který je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců organizace zejména pro osobní asistenty a sociální pracovníky. Projekt potrvá do konce května 2022.

Cílem je zlepšení komunikace uvnitř organizace vůči klientům služby, její prezentace a v neposlední řadě získávání kvalitní zpětné vazby. Znamená to navržení systému efektivní komunikace a následné proškolení osobních asistentek a sociálního pracovníka. Jedná se o dlouhodobé akreditované školení, se kterým bude nápomocen i tým odborníků.

Projekt NOVA CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015067 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Kontakty:
Tel.: +420 722 936 114
E-mail: nova@a-doma.cz

Znovu do života spolu II.

Projekt Znovu do života spolu II. realizovaný v rámci OP PPR CZ.07.3.63/0.0/17_051/0000686. Je financovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Cílem projektu je udržení a další rozvoj činností komunitního centra se zaměřením na podporu mezigeneračního soužití se seniory v P4. Ověřením funkčnosti provozu centra bude udržení a rozšíření skupiny 40 seniorů (současný projekt) s různými funkčními, oboustranně výhodnými vztahy vzájemné výpomoci a sdílení aktivit v komunitě, nejpozději před ukončením realizace projektu o dalších 40 na celkový stav 80. Podmínkou vytvořených vztahů je mezigenerační vztah (vždy s jinou věkovou kategorií).

Kontakty:
Tel.: +420 725 070 061
E-mail: znovudozivotaspolu@a-doma.cz

Dva životy – Praha

Od 1. 9. 2018 realizujeme v pořadí již třetí projekt pro rodinné pečující, kterým se odborně říká neformální pečovatelé. Projekt nese název Dva životy – Praha a v jeho rámci mohou podporu a pomoc využít pečující, kteří bydlí na území hlavního města Prahy.

Projekt Dva životy – Praha, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008187 je spolufinancování z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OPZ.

Kontakty:
Tel.: +420 607 307 187
E-mail: dvazivoty@a-doma.cz

fyzio
farmaceut
pravnik
mediator
sladovani

Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněním

Od 1. 11. 2019 realizujeme v pořadí šestý projekt organizace, který podtrhuje důležitost zahrnutí rodiny do péče o duševně nemocné. Realizace projektu s názvem Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněnímve zkratce Rodina základ péče, potrvá do dubna 2022.

Projekt Rodina základ péče CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011252 je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a veškeré aktivity jsou pro klienty zcela zdarma.

Kontakty:
Tel.: +420 725 319 208
E-mail: rodinazakladpece@a-doma.cz